astra.today
Astrologjia Janar 2021
Astrologjia Ti Astrolog Analizat Paramendim Magazino Chat Njohje wiki Sa më sipër ashtu edhe më poshtë

Regjistrimi i anëtarëve të rinj

Për të bërë, lexuar dhe shtypur, E pakufizuar Të plotë Analizat Astrologjike dhe Parashikimet !

Pa pagese 1 te 5 Vite Individual Parashikimet në emailin tuaj çdo mëngjes! Edhe nëse bëheni anëtarët tanë vetëm për 1 muaj! (opsionalisht)

Advanced 1 Month $ 9 USD
ECONOMICAL
Advanced 1 Year $ 49 USD
MOST POPULAR
Professional 1 Year $ 99 USD
VALUEABLE
Secure transactions with PayPal, Debit, or Credit card. More options.
Lloji i regjistrimit : Profesional Të gjitha sa më sipër dhe

Parashikimet mujore - Parashikimet 24 orëshe - Vjetore Përparimi - 24 Vite Përparimi - Kthimi diellor - Kthimi Hënor